வியாழன், 23 பிப்ரவரி, 2012

இருந்துபார் இனியொரு பிரளயம் கருக்கொள்ளும்.


கருமுகில் கலைக்க
வானத்தில் ஒரு
புயல் வரும்
இன்று இடிந்து விழ்ந்தவையே
நாளை எழுந்து நிமிரும்கோபுரங்கள்.
விழ்ச்சியும், எழுச்சியும்எமது
சாதனைகளுக்கான
வழிகாட்டிகள்.
முதிர்ந்தவை உதிர்வதும்
புதியவை தளிர்ப்பதும்
இயற்கையின் நியதி.
இருந்துபார் இனியொரு
பிரளயம் கருக்கொள்ளும்
.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக