சனி, 11 பிப்ரவரி, 2012

உறங்காத உண்மைகள் ......

பேச நினைத்த 
வார்த்தைகளை 
பேச முடியாத
அவலம் ,
அடக்குமுறை. 
நிகழ்த்த வேண்டிய 
சாதனைகளை 
நிகழ்த்த முடியாத 
வேதனை,
வெறுப்பு,
இன்றும், என்றும் 
மனதில் 
உறங்காத உண்மைகள் ...... 

3 கருத்துகள்: