சனி, 2 ஜூலை, 2011

ஜனநாயகம்

பேசத்தெரிந்த ஊமை - நீ 

உணர்வுகள் அடக்கு. 
உரிமைகளை மற.
அடிமையாய்மாறு.
கொடி பிடிக்கப் பழகு .
கோசமிட கற்றுக்கொள். 
வேசமிட அறி. 
வேறென்ன 
வேண்டும் உனக்கு?
அத்தனையும் 
உன்னருகில். 
ஆகா!.....
அழகான வாழ்வுனக்கு,  
அழியுதையா ஜனநாயகம். 
கிழியுதையா சமதர்மம்.